Usługi Usługi branży budowlanej

W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

Osłona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem spowoduje osłabienia ich struktury, a wykwity grzybów oraz pleśni za czasem odbiją się negatywnie na zdrowiu lokatorów.

Kto wykona zabezpieczenie fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy zostawić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale również w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danym przypadku. Wszak wykorzystanie właściwych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Ważna jest również gruntowna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można zweryfikować czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie istnieje zagrożenie podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Sposoby izolacji fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich ochrony przed wilgocią wykorzystuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zablokuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów także należy zlecić profesjonalistom, bo kardynalnym błędem mniej wykwalifikowanych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź wykorzystanie ich tanich substytutów, nie posiadających analogicznych parametrów wodochronnych. Niewłaściwe wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieefektywna.