Usługi

W jakim celu wykonuje się badania psychologiczne kierowców

Zamów badania psychologiczne kierowców Bielsko na www.bielskobadania.pl.

Badania psychologiczne kierowców pozwalają stwierdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów. Dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów, są więc bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Jak wyglądają testy i co dokładnie sprawdzają? Jakie przyrządy wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – kto najczęściej podchodzi do testów?

Różne grupy kierowców muszą poddawać się badaniom psychologicznym. Pierwszą z nich są osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do testów przystępują też kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie psychologiczne składa się z dwóch części. Najpierw osoby badane podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy osobowości czy umiejętność pracy pod presją. Osoby poddawane testom muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część praktyczna, która weryfikuje głównie poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażliwość na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr i równoważnię. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają m.in. na obserwowaniu, jak osoba badana radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]