Usługi

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Jeśli potrzebujesz fachowego wsparcia tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/.

Kilka ostatnich lat to okres przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa też znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia bądź studiów w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Rosji, Białorusi czy Ukrainy. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, dyplomy potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, jak również dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, by pracować w tym zawodzie, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]