Usługi Usługi branży budowlanej

Osuszanie fundamentów – budynek po zalaniu można odratować

Nawet jeśli budowla stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, niewykluczone jest ryzyko, iż z biegiem czasu ściany będzie penetrować woda. Może się to wydarzyć też nagle w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w efekcie osłabionej lub błędnie wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne mury nie świadczą od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od zlokalizowania przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak toalety, kuchnie czy niewietrzone piwnice pojawiająca się na murach pleśń jest często efektem przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji we wnętrzach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty oraz mury obiektu lub gdy doszło do podtopienia na skutek powodzi (względnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian jest już rolą profesjonalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania ścian

Profesjonaliści, którzy mają duże kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od oceny przyczyn zawilgocenia i stanu podmokłych murów. Jest to podstawa do określenia właściwych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki nabrzmiewają i wykruszają się, a na murach pojawiają się plamy, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez ściany. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to częstokroć, szczególnie w starych budynkach, jakkolwiek można to naprawić przywracając izolację poziomą murów, która przystopuje podnoszenie się wody wzwyż. Kolejnym etapem, rzecz jasna po należytym przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz wykonanie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie fundamentów polega czasami przywróceniu hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej mat bentonitowych, papy termozgrzewalnej czy izolacji bitumicznej, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. W wielu przypadkach niezbędne będzie też naprawa łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych części budowli, jak przepusty rur, przepusty kabli oraz płyty żelbetowe posadzkowe.