Usługi

Od czego zależy cena tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Jeśli szukasz szczegółowych informacji dotyczących cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie, skieruj się tu.

W efekcie otwarcia się Polski na rynki z większości krajów świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń realizują setki uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i osób prywatnych.

Pomimo, iż w internecie nietrudno znaleźć bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez lata nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich pomocy jest często obligatoryjne, przykładowo jeśli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy orientacyjnie wyliczyć koszt tłumaczenia. Co więc wpływa na koszt przekładu?

Termin wykonania, język, typ przekładu – to wpływa na ostateczną cenę usługi

Na to ile finalnie zapłacisz za tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest de facto o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który potrzebujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie na pewno tańszy niż tłumaczenie z mniej popularnych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (między innymi słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Stopień trudności tłumaczenia lub problematyka dokumentu. Przekład dokumentów handlowych, prac akademickich czy artykułów medycznych kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, ale także należytą wiedzę, by właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić podczas translacji niewybaczalnych pomyłek.

Przekład poświadczony a zwykły

Należy dodać, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak np. akt ślubu bądź dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z oryginału, kopii lub odpisu. Tłumacze przysięgli z reguły mają sztywny cennik za translację najpopularniejszych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w przypadku nieodzowności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]