Usługi

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Jeżeli potrzebujesz zamówić badania wysokościowe Bielsko, wejdź na http://www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma nazbyt dobrego zdania. Wielu z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie poznawaniem relacji badanych pacjentów z otoczeniem. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne wykonywane są między innymi w stosunku do osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe w zasadzie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy osobowościowe, inteligencji, temperamentalne. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr i aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa w każdym wypadku obejmują również wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Omijanie pewnych informacji nikomu nie pomoże.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeśli o obowiązku ich noszenia zadecydował okulista.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]