Usługi Usługi branży budowlanej

Hydroizolacja – dlaczego jest ważna i komu ją powierzyć?

W toku budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania trzeba zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przedostać się do nieprawidłowo albo w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, a także przyczynić się do rozwoju szkodliwych dla zdrowia grzybów oraz pleśni.

Które elementy budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą głównie balkony, dachy, fundamenty, piwnice i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona szczegółową ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy podpowiedzą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej techniki należy użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się również balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Ważne jest, aby projektowanie hydroizolacji, zlecić doświadczonej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, generalni wykonawcy i deweloperzy skorzystają na współpracy ze ekspertami podczas prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm PVC, węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. naprawą, inwentaryzacją oraz uszczelnieniem przecieków wody, reperacją balkonów i tarasów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.