Rachunkowość i finanse

Robot do automatycznej windykacji należności – rozwiązania dla biznesu

Skieruj się tutaj, jeśli potrzebujesz więcej informacji w temacie automatycznej windykacji.

Może być sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, mające na celu ściągnięcie zaległości

Wierzyciel może dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika stosowne czynności dopuszczone w aktualnych aktach prawnych. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Gdy ta metoda windykacji okaże się nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca wystawia porównywalną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie wniesiony we wskazanym terminie zdecydowanie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – popraw terminowość spłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto bankowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący tę aplikację może ustawić własne scenariusze działań podejmowanych względem nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy między wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wygenerowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, pod warunkiem, że wspomniane wyżej kroki nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa także przyczyną ogromnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]