Rachunkowość i finanse

Nota księgowa na 40 euro – o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca

Skieruj się w to miejsce, jeśli potrzebujesz szczegółowych wiadomości o notach księgowych 40 euro.

Każda osoba prowadząca przedsiębiorstwo wcześniej czy później ma do czynienia z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych relacji partnerskich. Przecież przyczyną poślizgu we wniesienia należności za fakturę mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe bądź niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego celowe działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – polską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada też kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]