Rachunkowość i finanse

ABC przedsiębiorcy – krótko o metodzie kasowej

Metoda kasowa. Dowiedz się więcej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie zważa na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – sposób na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Właściciele firm co rusz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wiele razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone towary bądź zrealizowane usługi. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet świetnie radząca sobie firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków w odpowiednim terminie i w rezultacie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na względzie określony przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać większość naszych właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga ciągłego kontrolowania otrzymywanych należności

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest często odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest problem z regularnym pilnowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich śledzenia, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkuset fakturach nadzorowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich podmiotów najlepszym rozwiązaniem, które zapewnia lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]