Prawo

Pomoc prawna – pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela

Poszkodowany może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Także w razie krzywdy fizycznej ma prawo starać się o zadośćuczynienie. W wielu sytuacjach brak porozumienia pomiędzy sprawcą szkody i poszkodowanym, w głównej mierze co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma duże doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i sporach, szczególnie z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Prowadzone do tej pory postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody rzeczowe, jak też szkody osobowe.

Sprawa o odszkodowanie – jaką kancelarię wybrać?

Warto wybrać kancelarię, która prowadziła już tego rodzaju postępowania – doświadczenie w sprawach odszkodowawczych będzie przydatne w kolejnych sprawach z tego obszaru prawa. Oferta kancelarii powinna być wszechstronna – typów spraw odszkodowawczych jest sporo: może to być odszkodowanie za błąd medyczny, wypadek przy pracy bądź komunikacyjny, jak również wysokie koszty leczenia, szkody w mieniu czy pojeździe, zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osobyi wiele innych.
Kancelaria Czarniak Baszczyn prowadzi wszelkie wymienione wyżej rodzaje postępowań, a także sprawy dotyczące umów ubezpieczeń na życie, postępowań służących odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych od firm ubezpieczeniowych, świadczeń odszkodowawczych z polis OC i ubezpieczeń funduszy kapitałowych. W ramach obsługi prawnej przygotowuje dokumenty, takie jak pozwy przeciwko ubezpieczycielowi i inne (np. w przypadkach rezygnacji z ubezpieczenia).

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi

Pozew cywilny o odszkodowanie od ubezpieczyciela trzeba złożyć w odpowiednim terminie – w przypadku szkód majątkowych maksymalnie do 3 lat od zaistnienia szkody. W przypadku śmierci bliskiej osoby lub uszczerbku na zdrowiu przedawnienie takiego roszczenia upływa po dwudziestu latach. Złożenie pozwu zalecane jest wówczas, gdy inne działania (negocjacje ugodowe lub przedsądowe) nie przyniosły spodziewanego rezultatu.