Nauczanie

Jakie kierunki studiów wybierają przyszli studenci?

Wybór najlepszego kierunku studiów to decyzja, przed którą co roku staje tysiące abiturientów. Niejednokrotnie decyzja ta determinuje rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rekrutacji na studia. Sprawdziliśmy więc, które kierunki studiów są najczęściej wybierana.

Najbardziej oblegane kierunki studiów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu pojawia się informatyka. Zainteresowani naukami ścisłymi coraz częściej decydują się też na kierunki o podobnym charakterze, które mają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna robotyka oraz automatyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, jednakże dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla pasjonatów. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści wybierają przede wszystkim psychologię i zarządzanie. Na kolejnych pozycjach pojawiają się kierunki ekonomiczne (m.in. finanse i rachunkowość), prawo, rozmaite filologie (szczególnie angielska) czy budownictwo.

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Ciężko dostać się również na wydziały związane z filmem i teatrem, kreowaniem wizerunku czy grafiką komputerową. Wypada zaakcentować, że duża liczba kandydatów na dany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Szereg maturzystów ubiega się przecież o przyjęcie nawet na kilka kierunków w tym samym czasie.

Jak trafnie wybrać studia?

Stojąc przed wyborem kierunku studiów trzeba wziąć pod uwagę pasje, ale również potencjalny popyt na rynku pracy. Warto aczkolwiek pamiętać, iż konkretny kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich mogą swobodnie poszerzać swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na większości uczelni wyższych i przeważnie nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Młody człowieku, zapamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można również dodatkowo zdobywać nowe umiejętności przykładowo poprzez pomoc w kółkach uczelnianych bądź wolontariatach. Warto spożytkować te lata jak najlepiej.