Energetyka i paliwa

Rozwiązania dla biznesu i środowiska – dekarbonizacja przemysłu

Uzyskaj więcej informacji o trigeneracji.

W wyniku rozwoju przemysłu pojawiło się nagłe zwiększenie zapotrzebowania na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromny pobór energii, jak również świadomość jej marnowania na wielu etapach produkcyjnych prowadzi do tego, iż fabryki szukają pionierskich rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale też przyczynią się do powstrzymania szkodliwego ich oddziaływania na ekosystem.

Trigeneracja, kogeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej przedsiębiorstw za sprawą wdrażanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze wykorzystywanie zasobów energetycznych, przykładowo przez redukcję wykorzystania surowców kopalnych czy zwiększenie elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego energii elektrycznej oraz ciepła, lub trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego wytwarzany jest też chłód.

W szeregu obszarów przemysłu możliwe jest też korzystanie z energii z odzysku, czyli tzw. ”energii odpadowej”. To energia, która jest wytwarzana w toku procesów produkcyjnych i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, a przez to bezmyślnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego typu energii, a później ponowne jej wykorzystanie przynosi z czasem spore oszczędności, jak również przyczynia się do redukcji emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Dekarbonizacja przemysłu – zabezpieczenie rozkwitu przemysłu w przyszłych dziesięcioleciach

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania człowieka na środowisko oraz wiedzy, że ropa i gaz za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, gdyż jest gwarancją jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Przekierowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Rzecz jasna, wdrożenie tego typu procesów ciągnie za sobą duże koszty, niemniej jednak w finalnym rozrachunku profity jakie one zapewniają, zupełnie je kompensują. Oszczędności związane z redukcją wydatków ponoszonych na zakup energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego przemysłu i jego niepożądanego wpływu na środowisko to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Nasza lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10