„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć”

Antoine de Saint-Exupéry

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: aktualnosci Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: o nas Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: misja Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: warsztaty Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: partnerzy Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: czytelnia Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: kontakt

 

Ogarnij świat – edukacja globalna kluczem do współczesności

 

 

"Ogarnij świat - edukacja globalna kluczem do współczesności" to czwarty już projekt Fundacji INEK z zakresu tej tematyki. Działania realizowane były w okresie wrzesień-listopad 2016 r. na terenie województw mazowieckiego (Nasielsk) oraz kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Kościelec).

W ramach działań projektu zrealizowano:

- dwie edycje 20-godzinnych warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

- dwie edycje szkolenia metodycznego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z zakresu praktycznych zastosowań edukacji globalnej

- serię warsztatów tematycznych, wykładów i zabaw/animacji kierowanych do publiczności Tygodnia Edukacji Globalnej: dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów (we współpracy z Centrum Projektów Edukacyjnych WSG w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Wędka w Toruniu)

- wsparcie szkół zaangażowanych w projekt w postaci książek, materiałów i gier edukacyjnych pomocnych w samodzielnej realizacji podobnych inicjatyw w obszarze EG w przyszłości

- pakiet 5 scenariuszy z materiałami do pracy nt. edukacji globalnej do wolnego wykorzystania przez nauczycieli i edukatorów na lekcjach wychowawczych dla szkół ponadgimnazjalnych (do pobrania poniżej)

Działania realizowane w projekcie poruszały szerokie spektrum wątków edukacji globalnej, m.in.: zależności gospodarcze, polityczne i technologiczne we współczesnym świecie, przeplatanie się unifikacji i różnorodności kulturowej, nierówności rozwojowe Globalnej Północy i Południa, prawa człowieka, korzyści i zagrożenia płynące z globalizacji, odpowiedzialna konsumpcja i gospodarowanie zasobami, kreowanie świadomego i podmiotowego stosunku do globalnych zjawisk i procesów.

W działaniach projektu wzięło udział bezpośrednio ponad 150 osób, a pośrednio - ponad 400.

Projekt finansowany był ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.

SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH DLA SZKÓŁ ŚREDNICH

W projekcie powstało 5 autorskich scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Poniżej  scenariusze do pobrania i wykorzystania na zasadzie wolnych licencji Creative Commons 3.0 Polska.

 

ZDJĘCIA Z WARSZTATÓW

 

Projekt finansowany był ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.