„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć”

Antoine de Saint-Exupéry

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: aktualnosci Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: o nas Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: misja Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: warsztaty Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: partnerzy Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: czytelnia Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: kontakt

 

Akademia Liderów Edukacji Globalnej 2015

 


Już trzeci rok Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej INEK prowadzi działania edukacyjne i animacyjne w zakresie problematyki globalnej. W tym roku postawiliśmy na wyszkolenie i przygotowanie do pracy osób, które chcą zdobyć wiedzę z zakres edukacji globalnej oraz upowszechniać ją w swoich lokalnych środowiskach - w myśl powiedzenia "myśl globalnie, działaj lokalnie". Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r.

Czym jest edukacja globalna?

Jest to dziedzina skupiająca się na ukazywaniu i wyjaśnianiu globalnych zjawisk oraz zależności we współczesnym świecie. Uczy rozumienia świata jako złożonego systemu, pokazuje wpływ światowych zjawisk na jednostkę oraz konsekwencje indywidualnych wyborów dla sytuacji na świecie. Tematy, które poruszane są w ramach edukacji globalnej to m.in. sieci zależności we współczesnym świecie, zasoby naturalne i dostęp do nich, globalny obieg informacji, rozwój społeczny, prawa człowieka, współistnienie kultur, odpowiedzialna konsumpcja i sprawiedliwy handel.

 

Materiały do pobrania:

W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń dla reprezentantów organizacji pozarządowych i uczelni wyższych z województwa kujawsko-pomorskiego. Liczący 72 godziny lekcyjne cykl obejmował najważniejsze zagadnienia edukacji globalnej: świat jako globalna sieć, Globalna Północ i Południe, wielokulturowość i cywilizacje świata, troska o zasoby, wirtualna woda, odpowiedzialna konsumpcja i sprawiedliwy handel, recycling i upcycling, warsztat pracy lidera edukacji globalnej.

Opublikowany został także skrypt szkoleniowy, który służył uczestnikom w trakcie szkoleń, a po zakończeniu projektu będzie nadal dostępny dla wszystkich osób i organizacji planujących działania w obszarze edukacji globalnej.

Na przestrzeni października i listopada liderzy, którzy ukończyli cykl szkoleniowy, realizowali w swych społecznościach i środowiskach tzw. mikroprojekty - działania mające na celu upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości globalnych problemów. Mikroprojekty liderów adresowane są do różnorodnych odbiorców (m.in. dzieci, młodzież, studenci, dorośli mieszkańcy regionu) i mają różnorodną tematykę (m.in. odpowiedzialna konsumpcja, prawa człowieka, zależność żywnościowa), ale łączą je angażujące, aktywne, kreatywne metody pracy. Projekt zakończony został spotkaniem podsumowującym, na którym liderzy zaprezentowali efekty swojej pracy.


Poniżej zdjęcia z wydzrzeń podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Zezwala się na korzystanie ze strony internetowej projektu "Akademia Liderów Edukacji Globalnej" na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY), dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons